M A T L A B S A Z
مجموعه ای از بهترین مطالب ادبی ، فرهنگی و طنز
[url=http://www.faupload.com/][img]http://www.faupload.com/upload/90/Aban/20-26/thumbs/facebook-log.jpg[/img][/url]

 
تاريخ : چهارشنبه ۱۹ خرداد۱۳۸۹
Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com

زغال قليونتيم ، بكش خاكستر شيم !

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

زغال قليونتم رفيق! ميسوزم تا بسازمت!!!

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

سوزن رفاقت در تيوپ قلبم فرو رفت و گفت: فييييييييييس
تازه فهميدم پنچرتم رفيق!

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

پدال دنده موتورتيم با پا بزن تو سرمونو خلاصمون كن!

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

به لوتي ميگم : آب بده دريا ميده ، ميگم گل بده گلستان ميده ، ميگم معرفت و دوستي بده همش شماره تو رو ميده !!

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
آب دماغتيم…آنتي هيستامين بخور ، فنا شيم
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
بند كفشتيم گره بزن خفه شيم

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
كش شلوارتم رفيق ولم كن تا آبروتو ببرم

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
زنگ در خونتم هر كس تو رو بخواد بايد منو بزنه

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
تريپ مرام : كلنگتم عمله !!

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
سلامي به گرمي آش رشته كه با پيازداغ روش نوشته :
مرامت منو كشته

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
اين اس ام اس رو ميزنم به سلامتي همه خوبا
كه سخت مشغول شطرنج زندگي اند
و نميدونن ما مات رفاقتشون هستيم

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
ديروز روز جهاني آوارگان بود، توقع داشتم يه تشكر خشك و خالي از ما ميكردي كه يه عمريه آوارتيم !!!

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
بزرگترين دشمن آدم پوله:هر چي دشمن داري بده به من و خودتو خلاص كن

 
ارسال توسط حسین

عکس